Národní zemědělské muzeum - Ohrada

Lesnictví, myslivost, rybářství a zámek

Sladkovodní akvária – expozice Rybářství

Expozice sladkovodních akvárií je součástí stálé expozice „Vývoj rybářství“. Doplňuje ji o živé ryby a naše vodní rostliny. Výběr druhů odpovídá koncepci muzea; vedle původních druhů našich vod zde budou druhy introdukované i ryby, které se u nás vyskytují pouze v akvakultuře. Expozici tvoří 4 akvária o objemu 500 l a jedno 1500 l.

expozice sladkovodních akvárií

Výběr druhů odpovídá koncepci muzea; vedle původních druhů našich vod zde budou druhy introdukované i ryby, které se u nás vyskytují pouze v akvakultuře. Půjde tedy o spojení pohledu ekologického s pohledem produkčního rybářství. V průběhu let by se měla skladba ryb a jiných vodních živočichů doplňovat a obměňovat tak, aby byly návštěvníkům představeny méně známé druhy, zajímavé svou biologií i z hlediska historie našeho rybářství.

x x x

Mediální partneři: Kam po Česku, Myslivost / Stráž myslivosti, Revue 50plus, Vydavatelství AGRAL a Zemědělec 

Kontakt: Mgr. Martin Slaba, ředitel NZM Ohrada, Lovecký zámek Ohrada, U Bezdreva 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel.: 387 965 340., e-mail: martin.slaba@nzm.cz , www.nzm.cz