Národní zemědělské muzeum - Ohrada

Lesnictví, myslivost, rybářství a zámek

Vratislav Mazák – vědec a ilustrátor

18. 08. 2015 – 31. 10. 2015

Tato výstava je již osmým ročníkem výstavního cyklu „Příroda v ilustraci“, jehož cílem je představit současné české ilustrátory knih o přírodě.

 

RNDr. Vratislav Mazák, CSc. Se narodil 2. února v Kutné Hoře, zemřel 9. listopadu 1987 v Praze. Působil na Přírodovědecké fakultě UK a v Národním muzeu v Praze. Byl mnohostranně nadaným vědcem, popularizátorem zoologie, pedagogem, spisovatelem a výtvarníkem. Jeho láskou byly velké kočky, dále se zabýval hlodavci, kopytníky, vymřelými předky člověka a kytovci. Popsal nový poddruh kulana (Asinus hemionus kulan Groves et Mazák, 1967) a tygra (Panthera tigris corbetti Mazák, 1968). Byl dlouholetým spolupracovníkem a přítelem malíře Zdeňka Buriana.

Vratislav Mazák dokázal během krátkého života, jenž mu byl osudem dopřán, plně rozvinout svůj talent a vytvořit rozsáhlé vědecké i umělecké dílo. Tato výstava je první soubornou prezentací jeho výtvarné tvorby.

Další foto z výstavy ve fotogalerii.