Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

120 LET NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA

01. 07. 2011 – 31. 03. 2012

Letošní rok je významně spojen s připomínkou počátků Národního zemědělského muzea.
Malá putovní výstavka, kterou letos najdou návštěvníci muzea na každé jeho pobočce, je malým nahlédnutím do jeho bohaté historie, která se datuje už od roku 1891.

Příběh Národního zemědělského muzea je příběhem české společnosti 19. a 20. století. Vzniká – tak jako řada dalších muzeí – v r. 1891 snahou nadšených amatérů zachovat pro budoucnost výsledky jejich práce. Dobrou příležitostí pro ně v tom roce byla Jubilejní českoslovanská výstava v Praze. Ale teprve v r. 1918 se zemědělské muzeum osamostatňuje a vzhledem ke svému zaměření získává pro něj ve 20. a 30. letech minulého století celorepublikové renomé a všestrannou podporu, která vrcholí vybudováním reprezentační a na svou dobu velmi moderní budovy v Praze na Letné. V sousedství Národního technického muzea vzniká nový funkcionalistický objekt projektovaný architektem Milanem Babuškou.

Muzeum svým záběrem v té době pokrývá území celého státu, ve všech regionech. Mělo svá reprezentační sídla skoro ve všech větších městech Československa a na konci 30. let minulého století začalo stavět pobočku i na Zakarpatské Ukrajině, v Mukačevě. Nacistická okupace zasadila muzeu první velkou ránu: přišlo o všechny mimopražské pobočky, pražskou budovu, v řadě případů i o sbírky.

I když byla pražská budova Spolku přátel NZM v r. 1945 vrácena, zabavena mu byla o pět let později, pro změnu komunistickým režimem. A tak od roku 1950 muzeum se svými sbírkami putovalo po různých českých hradech a zámcích a povědomí o něm, v době „první“ republiky tak silné, se vytrácí. A když se muzeum do své budovy v hlavním městě v r. 1994 vrátilo, našlo ji poznamenanou řadou nesmyslných přestaveb.

Návrat k původnímu účelu a podobě celého muzea bude trvat ještě velmi dlouho. Nejde jen o kompletaci všech sbírek a dalších muzejních fondů, ale i o modernizaci a rekonstrukci jeho objektů. Ale protože muzeum chce navázat na bývalou slávu, práci jeho zakladatelů, být moderním a přitažlivými místem poznání, je postupně realizován projekt, který by měl o jeho a zemědělské historii, současnosti i budoucnosti v českých zemích, povědět co nejvíce těm, kteří jej navštíví, ale nejen jim.

To vše připomíná a chce svým návštěvníkům, široké odborné i laické veřejnosti, sdělit malá výstava připravená ke 120 letům existence Národního zemědělského muzea. Vedle textů a dalších dokumentů představuje i unikátní dobové fotografie. V pražském ústředí NZM (Kostelní 44, Praha 7 – Letná) ji můžete vidět až do konce tohoto roku ve stálé expozici Jede traktor.

Kontakt:

Mgr. Lubomír Maršík, public relations/marketing
Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, 170 00 Praha 7, Česká republika
Tel.: +420 220 308 382, +420 602 932 578
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz
www.nzm.cz