Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Chlévská lyrika – fotografie Jindřicha Štreita a výběr fotografií z fotoarchivu NZM Praha

23. 05. 2012 – 30. 06. 2014, velký sál v 1. patře (č. 110)

Výstava fotografiií Jindřicha Štreita z knihy „Chlévská lyrika“ zachycuje „duchovní rozměr“ autorových fotografií v kontrastu s „dokumentačním rozměrem“ fotografií archivu Národního zemědělského muzea. Fotografie jsou propojeny básněmi na téma rychlé proměny vztahu člověka k domácím zvířatům , promyšleně vybranými Zdeňkem Volfem. Dle názoru kurátora kontrast umělecké citlivosti a zemité krásy fotografií Jindřicha Štreita a dokumentární syrovosti fotografií z archivu NZM Praha, zmírněný lyrickou poezií, vytváří ojedinělý a neopakovatelný pohled na odvěký vztah lidí a jejich domestikovaných průvodců, pomocníků, živitelů nebo přátel.

Tiráž

Kurátor výstavy: Bc. František Chovanec
Scénář: Bc. František Chovanec
Spolupráce: Kristýna Marečková, Eliška Halanová
Realizace tisku: Jana Kadlecová
Výběr textů: Zdeněk Volf
Fotografie: Jindřich Štreit, fotoarchiv NZM