Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Chuť Evropy / A Taste of Europe

26. 01. 2011 – 31. 07. 2011 – velký výstavní sál v přízemí budovy NZM Praha

Výstava v rámci mezinárodního projektu. Mezinárodní projekt A Taste of Europe (Chuť Evropy), na němž se v letech 2009 – 2011 podílí řada muzeí a institucí v Evropě, vrcholí prezentací společné výstavy. Národní zemědělské muzeum Praha, které reprezentuje Českou republiku, výstavu představí ve své budově v Praze (Kostelní 44, Praha 7 – Letná) veřejnosti ve dnech od 26. ledna do 31. července 2011.

Na projektu A Taste of Europe spolupracuje devět muzeí z celé Evropy – ze Švédska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Maďarska, Portugalska, Skotska a Slovinska. Společná výstava bude zahájena ve stejný čas ve všech participujících muzeích a slavnostní zahájení výstavy z jednotlivých zemí bude simultánně přenášeno prostřednictví satelitu.

Přípravy projektu byly zahájeny již v roce 2005. Vedoucím pořadatelem je švédské Arbetets Museum (Museum of Work) sídlící v Norrköpingu, které přišlo s nápadem představit typickou evropskou produkci potravin a jejich konzumaci jednak prostřednictvím obvyklých muzejních prostředků, jednak využitím zkušeností zaměstnanců a odborníků v potravinářství i konzumentů samotných.

Návštěvníci se mohou těšit na tématickou prezentaci typického produktu zúčastněných zemí (Švédsko – mléko, Česká republika – pivo, Dánsko – vepřové maso, Estonsko – brambory, Finsko – chléb, Maďarsko – obilí, Portugalsko – olivový olej, Skotsko – ryby a Slovinsko – med).

Součástí výstavy budou doprovodné programy o stravovacích zvyklostech, rozdílech i shodách v Evropě i v jednotlivých zemích v kontextu historie, změn klimatu a životního prostředí. Jejich snahou je podnítit diskusi o jídle, kulturním dědictví, životním prostředí, výrobě a každodenní spotřebě, zejména mezi mladými Evropany.

Cílem mezinárodního projektu bylo především vytvořit hodnotovou základnu na každé partnerské straně i společně, která by mohla být užitečná pro současný i budoucí výzkum. Druhým cílem bylo získat – hlavně pro společnou výstavu – více vědomostí o způsobech výroby a zpracovávání evropských potravin a jejich konzumace v současnosti a v historii, při současném zapojení výzkumníků, státních, neziskových a ekologických organizací i veřejnosti. Třetím, neméně důležitým cílem projektu a především výstavy, je společné přání pořadatelů podnítit diskuzi odborníků i veřejnosti o důležitých globálních otázkách produkce a konzumace potravin v Evropě.

Další podrobnosti najdete na www.nzm.cz (Akce s účastí NZM).

Partnerská muzea projektu:

The Worker’s Museum (Dánsko – Copenhagen), Estonian National Museum (Estonsko – Tartu), Finnish Labour Museum Werstas (Finsko – Tampere), Museum of Hungarian Agriculture (Maďarsko – Budapest), Portimão’s Museum (Portugalsko – Portimão), Museum of Work (Švédsko – Norrköping), Národní zemědělské muzeum Praha (Česká republika), Scottish Fisheries Museum (Skotsko – Anstruther, Fife), Technical Museum of Slovenia (Slovinsko – Ljubljana).

Web projektu: www.atasteofeurope.eu.

aToE v médiích: