Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

FAIR FLOWERS – květiny pro lidská práva

16. 07. 2010 – 31. 10. 2010

Aktuálně: Dne 30. 9. 2010 od 17:30h se v budově NZM Praha uskuteční diskusní setkání s názvem „Děsivá krása květin — Podmínky pěstování řezaných květin ve 21. století“. Více informací najdete v pozvánce.

Co skrývá něžná krása květin — podmínky pěstování řezaných květin v 21. století

Výstava, která je součástí mezinárodního projektu „Fair Flowers – květiny pro lidská práva“, který byl v České republice zahájen v lednu 2009. Informuje o sociálních a environmentálních podmínkách pěstování řezaných květin v rozvojových zemích. Projekt je zaměřen mj. na prosazování principů spravedlivého obchodu v tomto odvětví a usiluje – prostřednictvím kampaní a dalších aktivit – o zlepšení pracovních a ekologických podmínek při pěstování květin především v zemích subsaharské Afriky, jižní a střední Ameriky.

Projekt, který finančně podpořila Evropská komise, je realizován prostřednictvím partnerských organizací ve čtyřech evropských zemích – Německu, Rakousku, Belgii a České republice a bude probíhat až do konce roku 2011. Jedním z jeho cílů je také prosazování principů odpovědné spotřeby a udržitelného rozvoje v souvislosti s prezentací řezaných květin jako nového „fair trade“ produktu. Projekt má také informovat o způsobech certifikace a ochranných známkách zajišťujících dodržování sociálních a ekologických standardů při pěstování řezaných květin.

Realizátorem české části projektu je Ekumenická akademie Praha, která patří k těm organizacím, které se podílely jako první na zavedení tzv. fair trade produktů na českém trhu. První rok realizace projektu přinesl nové informace pro spotřebitele a veřejnost a umožnil seznámení se nabídkou „férových květin“ v ČR, včetně prezentací na veletrzích Biostyl a Flora Olomouc s ukázkami růží vypěstovaných na certifikovaných farmách v Keni. Prostřednictvím těchto prezentací měli návštěvníci veletrhů možnost seznámit se také se způsoby certifikace zaručující dodržovaní požadovaných standardů. Jedná se jak o známku FAIRTRADE, která je používána pro řadu potravinářských i nepotravinářských výrobků, tak o známku Flower Label Program používanou pro certifikaci květin pod značkou FLP.

Výstava „Co skrývá něžná krása květin – podmínky pěstování řezaných květin v 21. století“ (projekt Fair flowers – květiny pro lidská práva ) se koná Národním zemědělském muzeu Praha (sál ve sníženém přízemí – Kostelní 44, Praha 7) ve dnech od 16. července do 31. října 2010.
Projekt vznikl s finanční podporou Evropské komise a výstavu spolufinancuje římsko-katolické biskupství Hildesheim z Německa.
FAIR FLOWERS – květiny pro lidská práva

Partneři:
Ekumenická akademie Praha, FIAN, Netwerk Bewest Vorbruiken, VAMOS

Mediální partneři:
ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA, ČESKÝ ROZHLAS – REGION, GASTRO HOTEL – Profi Revue, MYSLIVOST, PRESSWEB, REVUE 50plus a ZEMĚDĚLEC.