Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

KOUZLO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY v kresbách studentů – V.

21. 04. 2011 – 12. 06. 2011

Přímo ve stálé expozici historických traktorů a dalších zemědělských strojů, kterou představuje Národní zemědělské muzeum Praha pod názvem „JEDE TRAKTOR“, se ve dnech od 21. 4. do 12. 6. 2011 uskuteční jubilejní V. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu „Architektura a stavitelství“ Katedry architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Studenti – autoři zde již tradičně představí své práce, které vznikly přímo v expozicích a při výstavách Národního zemědělského muzea Praha v minulém roce. Jejich společným znakem je originální autorské vyjádření různých vystavených exponátů, především traktorů, ale i dalších zemědělských strojů a techniky. Co u mladých tvůrců nejvíce překvapí, je nápaditost, dobré ovládnutí techniky kresby, její detailní a precizní provedení.

Nejlepší práce studentů ČVUT v Praze vystavené v minulých létech již trvale zdobí některé muzejní expozice Národního zemědělského muzea a jeho mimopražských poboček.

Mediální partneři:

Český rozhlas 2 – PRAHA, Český rozhlas – REGION, GASTRO+HOTEL profi revue, KAM PO ČESKU, MYSLIVOST / Stráž myslivosti, PRESSWEB, REVUE 50plus a ZEMĚDĚLEC.

Kontakt:

Mgr. Lubomír Maršík, Národní zemědělské muzeum Praha – public relations / marketing; Kostelní 44, 170 00 Praha 7 – Letná, tel: 233 376 012, fax: 233 372 561, e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz