Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Kukuřice – dar Nového světa

20. 01. 2012 – 29. 07. 2012 Autorská výstava Národního zemědělského muzea o fenoménu plodiny kukuřice

Výstava ,,Kukuřice – dar nového světa“ je věnována kukuřici – jedné z nejvýznamnějších pěstovaných plodin světa, jejíž význam i u nás v posledních letech roste. Je zaměřena nejen na její pěstování, hospodářský význam a další zajímavosti, které se týkají této plodiny, ale její velká část je věnována i původu, historii a úloze kukuřice v životě mnoha indiánských kmenů.

Kukuřice je návštěvníkům přiblížena nejen jako důležitá hospodářská plodina a zdroj obživy pro mnohá etnika na vícero kontinentech, ale i jako náboženský symbol mnohých kultur a rostlina, jež má své místo také v lidovém léčitelství.

Výstava je doplněna dobovými i současnými fotografiemi, ukázkami produktů a potravin, statistickými údaji, rozmanitým zemědělským nářadím, modely zemědělských strojů a staveb. Nechybí ani předměty, které byly v minulosti součástí běžného života některých kmenů amerických indiánů.

Pro dětské návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program, prezentující  ukázky výroby panenek a ozdob z kukuřičného šustí a popcornu, výrobu indiánských čelenek a malování indiánských mandal. Děti a mládež se na výstavě mohou zabavit formou vyplňováním pracovních listů, poznáváním různých hospodářských plodin i vytvářením mozaiky z kukuřičných zrn.

K výstavě bude vydán katalog a 6. června 2012 v 17 hod. se uskuteční i tématická přednáška v rámci přednáškového cyklu NZM Praha pro veřejnost.

Kukuřice – dar Nového světa

Mediální partneři:

Český rozhlas 2 – Praha, Český rozhlas – Region, Gastro Hotel profi revue, Kam po Česku, Myslivost / Stráž myslivosti, Pressweb, Revue 50plus a Zemědělec.

Kontakt:

Mgr. Lubomír Maršík, public relations/marketing
Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, 170 00 Praha 7, Česká republika
Tel.: +420 220 308 382, +420 602 932 578
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz
www.nzm.cz