Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Myslivost

IMG_5093Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, oboru s tradicí, kde role člověka byla vždy zásadní. Představuje profesi, v níž je důležitá etika, morálka lidí, též jako obor  hospodářsky přínosný, schopný produkce kvalitních potravin. Zážitkovým i edukačním způsobem zprostředkovává historii myslivosti, povinnosti i privilegia mysliveckého stavu, průběh mysliveckého roku a další oborové informace.

Interaktivní a audiovizuální prvky jsou doprovázeny poutavě zpracovanými informačními texty a sbírkovými předměty.

V expozici myslivost nabízíme dva druhy komentovaných prohlídek – s vypravěčem-průvodcem nebo s lektorem. Pro více informací o prohlídkách a volných termínech nás kontaktujte na emailu lektor@nzm.cz nebo na telefonním čísle 220 308 329.