Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Národopisná výstava českoslovanská

14. 05. 2015 – 31. 10. 2015
Národní zemědělské muzeum Praha zahajuje v květnu t. r. dokumentární výstavu „Národopisná výstava českoslovanská.“ Výstava má seznámit návštěvníka s mnohostranným významem a odkazem této slavné historické národopisné výstavy jako důležitým mezníkem či významným podnětem pro různé vědní obory i s připomenutím její reflexe v kruzích obecně kulturně společenských, ovlivněných dobovými souvislostmi.

 

Národopisná výstava českoslovanská

 

Základním cílem Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895 bylo předvést život českého a slovanského lidu. Konala se na stejném místě jako Zemská jubilejní výstava v roce 1891 na výstavišti v pražské Královské oboře. Předcházely jí tři roky přípravných prací v jednotlivých regionech, 170 krajinských výstav a početné národopisné slavnosti. Společně s finančními a organizačními obtížemi byl začátek výstavy posunut na rok 1895.

Stavební práce však již začaly na podzim roku 1894. Jednalo se českoslovanskou dědinu s lidovými stavbami a vedle nich zde vyrostla Stará Praha, a to Staroměstské náměstí z konce 16. a počátku 17. století. Také zde postavili budovy moderního průmyslu, cukrovarnictví, amfiteátr, divadelní budovu a světelnou fontánu, elektrárnu, pavilon pro žurnalisty, pro hudbu, šatny, bludiště, a jiné menší stavby, zařízení pro elektrické osvětlení, položení vodovodů a plynovodů, úpravu cest, zahradnictví. Bylo třeba upravit Národopisný palác a další pavilony, kam bylo nutné pořídit výstavní skříně, dále stavby pavilonů sokolství, hasičství, hradu Kokořín, válečnické oddělení a několik menších pavilonů pro restaurace a zábavu.

Výstava byla zahájena 15. května, což bylo datum pro Prahu a novější české kulturní dějiny významné z mnoha důvodů. Dne 15. května se již tradičně slavila pražská svatojánská pouť, věnovaná památce sv. Jana Nepomuckého. Pouť navštěvovalo tradičně tisíce venkovských návštěvníků a tak ten den, kdo chtěl v jarní Praze uspořádat akci zaručeně bohatě navštívenou, volil tuto příležitost.

V úterý 15. května 1895 byla výstava zahájena před pozvanými hosty svatováclavským chorálem a hrabě Vladimír Lažanský pronesl úvodní slovo. Zavzpomínal na Zemskou jubilejní výstavu, připomenul význam Národopisné výstavy českoslovanské a poděkoval všem, kteří se na její přípravě podíleli. Poté se odpoutal od země velký balón s nápisem Národopisná výstava českoslovanská otevřena a v pravé poledne se otevřely brány výstaviště platícím návštěvníkům. V den zahájení Národopisné výstavy českoslovanské bylo pozváno 7 000 hostů, dalších 2 857 návštěvníků výstavy bylo platících. Za první týden bylo na výstavišti 60 000 osob.

Dokumentární výstavu Národopisná výstava českoslovanská 1895 návštěvníci najdou v malém sále na 1. patře budovy NZM Praha, Kostelní 44, Praha 7 – Letná. Výstava potrvá do 31. 10. 2015