Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

O pivu – Z chmelnice až na náš stůl

Expozice mapuje bohatou historii, tradici i současnost českého pivovarnictví. Seznamuje návštěvníky podrobně s hlavními pivovarskými surovinami – vodou, sladem a chmelem a se způsobem vaření piva od nejstarších dob až po dnešek. Přibližuje mj. začátky českého pivovarnictví v 10. – 11. století, rozvoj várečného práva při zakládání nových královských měst ve 13. století i reformy v pivovarnictví v 19. století. Všímá si i lidí pracujících v oboru, prvních sládků, cechu sladovníků, právovárečníků apod. Národní zemědělské muzeum Praha prezentuje v rámci této expozice rovněž příbuzné obory, jako například ledařství a bednářství, které s naším pivovarnictvím neodmyslitelně souvisejí. Kromě řady autentických předmětů a nářadí, jež se při výrobě piva, jeho uchovávání, přepravě a konzumaci používaly, lze spatřit také unikátní cechovní předměty, např. kroj pražských sladovníků, ohromný ležácký sud a káď a dokonce samotnou varnu určenou pro minipivovary. Dokumenty a obrazový materiál informují vedle historie výroby piva také o jeho druzích, skladování, dopravě i lidové slovesné kultuře a tvořivosti, která je spojena s konzumací piva od minulosti po dnešek. Celkovou atmosféru výstavy navozuje i rekonstrukce tyčové a drátěné chmelnice s panoramatickou projekcí v pozadí a v neposlední řadě i malá útulná hospůdka.

Nepropásněte poslední možnost návštěvy expozice – otevřena bude jen do konce  roku 2016.

Hlavním sponzorem výstavy je Budějovický Budvar n.p.

Záštitu nad výstavou převzal ministr zemědělství ČR Marián Jurečka.

Výstava je umístěna ve velkém sále – západ ve 3. patře.

Mediální partneři:

COUNTRY Radio, KAM PO ČESKU, MYSLIVOST / Stráž myslivosti, REVUE 50plus, Vydavatelství AGRAL a ZEMĚDĚLEC.