Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Objevovna

Objevovna nemá charakter typicky expoziční a blíží se spíše studovně – badatelně. Jejím posláním je nabídnout všem zvídavým návštěvníkům “objevovat“ nové poznatky a informace k tematickým expozicím a zemědělským oborům zastoupeným v Národním zemědělském muzeu.
Objevovna je také místem, kde budou probíhat výukové či lektorské programy a přednášky pro školní a zájmové skupiny.