Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Od věku sloužím člověku

18. 09. 2012 – 31. 12. 2016, VÝSTAVA PRODLOUŽENA do 15. 8. 2017

Výstava v Národním zemědělském muzeu ve spolupráci NZM a EKO-KOM, a.s.
Obaly jsou všude kolem nás a bez nich bychom si těžko dokázali představit normální život. Obaly chrání potraviny před zkažením, umožňují snadnější transport, chrání obsah výrobku před nežádoucími škůdci, umožňují nám potraviny konzumovat a mnoho dalších funkcí. A právě obalům a jejich recyklaci je věnovaná výstava v Národním zemědělském muzeu, která je integrální součástí školního vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM.

Výstava představuje časovou osu vývoje obalů od historie až po současnost, z různých prostředí až po dobývání vesmíru. Neboť právě obaly nás provázejí po staletí a tvoří významnou část našich životů, stejně jako byly nepostradatelnou součástí každodenního života našich předků.

Cílem výstavy je zábavnou a interaktivní formou propagovat téma třídění a recyklace obalů. Výstava představuje historický vývoj obalů na potraviny a stále pokračující snahu lidstva o jejich objemovou minimalizaci a zároveň o maximalizaci jejich funkcí.

Co je na výstavě k vidění

Výstava je rozdělena do osmi tematických částí:

 • OCHRANA – Čistě, chutně, ze skladu.
 • PŘEPRAVA – Lodí, vozem, v tašce, až na stůl
 • TVAR A ÚČEL – Otvírání, zavírání, dávkování, chlazení a ohřívání
 • INFORMACE – Co, kdo, jak, odkud, dokdy
 • VÝVOJ OBALŮ A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ – Z čeho, proč, k čemu, jak
 • RECYKLACE – Kam s ním, co s ním, co nového z něj bude
 • VESMÍR
 • SVĚT BEZ OBALŮ

Zajímavosti na výstavě:

 • Keramická zásobnice na obilí z doby bronzové (cca 1 200 let před n. l.)
 • Antická amfora objevená ve Středozemním moři u egyptských břehů z doby římské – 1. století před n. l.
 • Secesní láhev na mléko z Arcibiskubské mlékárny v Kroměříži z počátku 20. století
 • Nepoužitá plechovka „UNRRA“ se sušeným mlékem z roku 1945
 • Litografický kámen se zachovanými tisovými formami etiket na kakao z přelomu 19. a 20. století.
 • Skafandry amerických astronautů a současné potraviny používané v ruském vesmírném programu.

Další zajímavosti:

 • Moučnice vytesaná z jednoho kusu stromu
 • Exportní žok žateckého chmele z roku 1963
 • Kameninová láhev na Hanáckou minerálku z konce 19. století
 • Soubor lahví na pivo a mléko ze zaniklých českých pivovarů – 19. a první polovina 20. století
 • Obalové materiály současnosti a budoucnosti – sud na nápoje z PET

Informace k nástěnné malbě

Výstavu doplňují ruční nástěnné malby obalů v různých historických epochách. Lidský vývoj je zde rozdělen na 7 historických období.

O společnosti EKO-KOM

Nezisková autorizovaná obalová společnost EKO-KOM provozuje systém třídění a recyklace obalových odpadů. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, následně svezeny, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina a recyklovány. Systém EKO-KOM zahrnuje dostatečný počet sběrných míst proto (214 tisíc barevných kontejnerů), aby zajistil za své klienty splnění povinnosti zpětného odběru obalového odpadu od spotřebitelů na celém území státu. Přitom systém dosahuje takové míry recyklace, aby jeho klienti splnili zákonem požadovaný rozsah recyklace i využití pro jednotlivé druhy obalů.

EKO-KOM zajišťuje třídění a recyklaci obalového odpadu aktuálně pro 20 482 firem, které prodávají balené zboží na českém trhu. Spotřebitelé mohou své odpady třídit v 5 993 obcích v celé ČR. Vzhledem k dosahovaným výsledkům recyklace patří dlouhodobě český průmysl k nejzodpovědnějším v Evropě.

Více na www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz, www.samosebou.cz, www.tonda-obal.cz nebo www.branarecyklace.cz

ekokom

Z médií: