Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Osudový příběh Československého zemědělského muzea (1891) 1918-1952

3. 12. 2013 – 13. 07. 2014
Příběh Národního zemědělského muzea je příběhem české společnosti 19. a 20. století. Základem samostatného specializovaného zemědělského mu¬zea byly sbírkové předměty převzaté členy prozatímního přípravného komitétu Jubilejní zemské všeobecné výstavy v Praze v roce 1891. Její návštěvníci měli možnost seznámit se uceleně se stavem české průmyslové, zemědělské a lesnické výroby, s ovocnářstvím, vinařstvím, pivovarnictvím, včelařstvím a dalšími odvětvími českého hospodářství.

 

 

malý sál v 1. patře (střed)

Osudový příběh Československého zemědělského muzea

 

Právě tam sahají počátky vzniku zemědělského muzea. Teprve po mnoha dalších letech, kdy se o první soustředěné sbírky staralo především zemědělské oddělení Národopisného muzea českoslovanského a s blížícím se koncem rakousko – uherské monarchie, vzešel 12. června 1918 z jednání schůze členů přípravného komitétu pro vybudování zemědělského muzea podnět k založení Spolku Českého zemědělského muzea. Není bez zajímavosti, že povolení k utvoření spolku „České Zemědělské Museum se sídlem v Praze bylo vydáno dne 17. srpna 1918 Cís. Král. místodržitelstvím pro království České panu Antonínu Švehlovi na jeho žádost.“

Ale už krátce po vzniku samostatného čs. státu, na valné hromadě Spolku dne 18. prosince 1918, byl název změněn na Československé zemědělské museum, ústav pro studium a povznesení venkova. Jeho prvním předsedou byl zvolen právě Antonín Švehla, jeden z otců zakladatelů novodobého čs. státu, významný agrární politik, jehož jubilejní výročí si v tomto roce připomínáme – 140. výroční narození (15. dubna) a výročí 80. výročí úmrtí (12. prosince). Výstava Osudový příběh Československého zemědělského muzea je příspěvkem NZM k 95. výročí vzniku samostatného státu – Československé republiky a založení muzea. Velkým množstvím dochovaných dokumentů, předmětů a fotografií přibližuje dlouhou historii muzea, které mělo od svých počátků jediný cíl – uchovat pro budoucí generace svědectví o práci a umu lidí pracujících na českém venkově, ale i ve městech, v zemědělství a jemu příbuzných oborech. Při stejné příležitosti vydalo NZM Praha i stejnojmennou výpravnou publikaci, jejíž křest proběhl při vernisáži výstavy 12. prosince 2013.

Výstava Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství ČR.

Mediální partneři:

Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Regina, Gastro Hotel profi revue, Kam po Česku, Myslivost / Stráž myslivosti, Pressweb, Revue 50plus a Zemědělec.
Kontakt:

Mgr. Lubomír Maršík, public relations/marketing; Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 220 308 382, +420 602 932 578; e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz, www.nzm.cz