Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Rybářství

Expozice rybářství je velmi moderní, interaktivní, s využitím množství audio-vizuální techniky se zapojením zvukových a animačních technologií, 3D prezentace a rozšířené reality. Expozici oživují velká akvária s živými sladkovodními rybami. Návštěvníci tak uvidí např. sumce, štiku, kapra nebo krmné plotice.

Další prvky expozice tvoří mimo jiné interaktivní model rybniční soustavy, diorama výlovu rybníka nebo CHKO Třeboňsko. Zaručeným lákadlem je i průhled do bobří nory. Expozici doplňují textové panely s různými tématy, např. „životopis“ kapra, který je domácí tradicí a „rodinným stříbrem“ České republiky (ČR má právo používat chráněné označení Třeboňský kapr).

Samostatným tématem je i „Praha rybářská“. Po staletí řeka Vltava poskytovala obyvatelům Prahy i okolních osad obživu, rybářství mělo pro Prahu velký význam. Jeho stopy můžeme nalézt v pražských ulicích i dnes.

Další část s názvem „Rybníky nejen pro ryby“ ukáže, že rybníky nejsou pouze chovná zařízení, důležité jsou také jejich další funkce – například protipovodňová, ekologická a krajinářská. Téma „Kdo otravuje ryby“ připomene, že řada ryb je dnes v ohrožení, a to i díky lidské činnosti. Vědci, rybáři i další lidé ale také rozvíjejí řadu aktivit, které mají za cíl populacím ryb pomoci. „Couvají opravdu raci?“ – i na tuto otázku najdeme v nové expozici NZM odpověď.

Další doprovodné informace (např. jak se žije pod vodou nebo anatomie ryby) si návštěvníci mohou sami vyhledat na dotykových LCD panelech. Expozice nabídne postupně i řadu dalších aktivit nejen pro děti, mj. prolézačku se sítěmi a skluzavkou, tvůrčí aktivity typu „Nakresli si svoji rybu“ nebo „Obleč se jako rybář“ apod.

Vzniklá expozice je první v celé řadě těch, které budou postupně v Národním zemědělském muzeu v Praze vznikat. Například pro příští rok se připravuje expozice Lesnictví, Myslivost či Studio gastronomie, v následujícím roce pak expozice Vody, Badatelna, Zemědělství, Potravinářství a venkovní expozice Živá zahrada.

Vydejte se na cestu za rybami, rybníky a rybníkáři s vypravěčem. Prohlídku s průvodcem si můžete objednat na e-mailové adrese: rybarstvi@nzm.cz.

Gloria M

 

V rámci XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis byla expozice Rybářství zařazena mezi pět projektů, které získaly nominaci na cenu Muzejní výstava roku 2015. Tuto prestižní soutěž vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR společně s Asociací muzeí a galerií České republiky, z.s. a Českým výborem ICOM. Výsledky soutěže jsou každoročně zveřejňovány při příležitosti Mezinárodního dne muzeí, tedy 18. května. Na slavnostním vyhlášení ve Smetanově síni Obecního domu získala expozice Rybářství Národního zemědělského muzea druhé místo v kategorii Muzejní výstava roku.

 

V expozici si můžete prohlédnout nové dermoplastické preparáty ryb: