Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Sallačova sbírka a Africké cesty Adolfa Schwarzenberga (lovecké sbírky NZM)

03. 09. 2010 – 30. 01. 2011

Národní zemědělské muzeum Praha připravilo ze sbírek pobočky NZM Ohrada – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada u Hluboké n/Vlt. výstavní projekt, který bude zpřístupněn v hlavní budově NZM Praha v Praze na Letné (Kostelní 44, Praha 7) v období od 3. září 2010 do 30. ledna 2011.

Mimořádně atraktivní je především ukázka trofejí z tzv. Sallačovy sbírky. Jejím správcem je Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na Loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, tamní pobočka Národního zemědělského muzea. Tato sbírka je unikátní, jednou z největších kolekcí parohů jelenovitých z celého světa. Je pojmenována podle profesora Viléma Sallače (1852–1927), který ji shromáždil a poprvé vystavil v roce 1908 v Praze. Poté, na I. mezinárodní myslivecké výstavě ve Vídni roku 1910, vyvolala sbírka značný ohlas. V Praze byla znovu vystavena na krátkou dobu (1948–1950) v budově NZM v Praze na Letné postavené těsně před 2. světovou válkou. Ve stejném prostředí budou nyní – po 60 letech – návštěvníci moci obdivovat několik desítek kusů z této vskutku výjimečné kolekce.

Druhou částí expozice je výstava „Africké cesty Adolfa Schwarzenberga“. Tato výstava mapuje cestovatelské a lovecké aktivity Adolfa Schwarzenberga a jeho manželky Hildy v Africe ve 30. letech 20. století. Součástí této expozice budou dobové fotografie, trofeje afrických zvířat a etnografický materiál. Výstava je zároveň částečnou rekonstrukcí původní schwarzenbergské africké expozice, jež byla instalována poprvé na loveckém zámku Ohrada v roce 1937 a obnovena v loňském roce.

Expozici doplňují kresby s loveckou tématikou českého malíře Jiřího Židlického (1895–1950), jednoho z nejvýznamnějších českých malířů a kreslířů zvěře a lesa. Letos v květnu uplynulo 115 let od jeho narození a v říjnu si připomeneme 60 let od úmrtí umělce, jehož vzácné dílo má co říci i dnešní době. Myslivci i obdivovatelé fauny a flóry, spolu se čtenáři dobových časopisů tohoto zájmového okruhu, ale také čtenáři knih pro mládež inspirovaných přírodou či historií, nebo milovníci dobrodružné literatury, si jeho ilustrace oblíbili už ve dvacátých a třicátých letech minulého století, kdy začaly poprvé vycházet.

Součástí projektu je také doprovodný lektorský program pro školy; k výstavě byl vydán katalog, který je v prodeji na pokladně NZM Praha.

Mediální partneři:

ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA, ČESKÝ ROZHLAS – REGION, GASTRO HOTEL – Profi Revue, KAM PO ČESKU, MYSLIVOST, PRESSWEB, REVUE 50plus a ZEMĚDĚLEC.

Kontakt: Mgr. Lubomír Maršík, PR/MARKETING, tel. +420 220 308 382, e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz