Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

AGRICULTURA IN NOTITIA – století zemědělského výzkumu a knihovny

20. 09. 2012 – 31. 12. 2012
VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

Velký sál č. 301 ve 3. patře – od 20. 9. do 31. 12. 2012.

13. dubna 1912 byl výnosem rakousko-uherského Ministerstva orby č. 15190 dán impuls k zakládání zemských zemědělských účtáren. 1. ledna 1913 začal v Čechách působit Ústav pro zemědělské účetnictví českého odboru Zemědělské rady pro Království české pod vedením Ing. Dr. Vladislava Brdlíka. V roce 1919 byl nařízením vlády č. 400 z 15. července zřízen v Republice československé jediný Zemědělský ústav účetnicko – spravovědný v Praze sloučením dosavadních tří účetních ústavů (Praha, Brno, Opava). Dne 11. června 1926 byl dalším významným aktem, a to schůzí ústředního výboru Československé akademie zemědělské, schválen statut a řády Ústřední slovanské zemědělské knihovny a čítárny ČAZ.

Čas nezadržitelně ubíhal, 21. století zastihlo obě původní instituce vícekrát přejmenované. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky a Ústav zemědělských a potravinářských informací se v roce 2008 spojily v ústav jediný – v Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Tento ústav nejen, že pokračuje v činnosti započaté oběma prvorepublikovými institucemi, ale moderními prostředky se snaží své činnosti a služby rozvíjet tak, aby co nejlépe sloužil nejen státní správě, ale i široké veřejnosti.

Výstava Agricultura in notitia je rozdělena do dvou částí. V první je možné se seznámit s dokumenty k historii obou ústavů, ve druhé s mapami, restaurovanými historickými tisky, ex libris, obrazovými publikacemi, kuchařkami a dalšími dokumenty k různým zemědělským oborům, které ve svých fondech uchovává Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI. Výstavu doplňují exponáty Národního zemědělského muzea, především z jeho poboček na zámku Kačina (Muzeum českého venkova), ve Valticích (Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí) a na zámku Ohrada (Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství).

Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla.

 Století zemědělského výzkumu a knihovny

 

 

Kontakty:

Mgr. Martin Kvítek
ředitel Zemědělské a potravinářské knihovny ÚZEI
Slezská 7, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 010 598
E-mail: kvitek.martin@uzei.cz

Mgr. Lubomír Maršík, public relations/marketing
Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, 170 00 Praha 7, Česká republika
Tel.: +420 220 308 382, +420 602 932 578
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz
URL: www.nzm.cz