Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

„Tak se starej, mladej” a vem babičku do muzea!

Vstup zdarma pro seniora i jeho doprovod, to platí celé září v Národním zemědělském muzeu na Praze 7. Nadace Antonika Simony Krainové zde ve spolupráci s NZM po celý měsíc realizuje akci v duchu svého motta „Tak se starej, mladej“, která má za cíl přivést za kulturou seniory a mladší generaci společně.

Stárnutí s raA5_NZM-1dostí a podpora aktivit k tomu směřujících, tak se dá shrnout činnost Nadace Antonika, která vznikla v letošním roce, ale na svém kontě má již více než tři sta návštěvníků v rámci akcí, které pořádá se svými kulturními partnery. Patří mezi ně muzea, galerie nebo třeba divadla. Každý měsíc jeden z nich poskytuje speciální vstupné pro seniory s jejich doprovodem. A v září se díky vstřícnosti Národního zemědělského muzea podařila zatím nejvýznamnější podoba celé akce. Nejen, že vstupné zcela zdarma čeká na seniory, ale i na jejich doprovod. 

Nadace Antonika je zaměřena na seniory, ale ve své komunikaci cílí především na mladou generaci jako na ty, kteří mohou pro seniory ve svém okolí něco udělat.

Do spolupráce se zapojuje i Městská část Praha 7, která pro seniory pořádá spoustu aktivit a byla ochotná pomoci s komunikací této akce směrem k seniorům, kteří na této Praze bydlí.

Radostné a aktivní stárnutí jsou hlavní témata Nadace Antonika a v tomto duchu Nadace spolupracuje s několika partnery z řad kulturních institucí, které vždy na jeden měsíc zpřístupní své expozice a program seniorům zdarma či se slevou v případě, že senior přijde v doprovodu.

Antonika podporuje, iniciuje a realizuje nápady, které pomáhají stárnout s radostí. Nadace v duchu svého motta „Tak se starej mladej“ usiluje o to, aby se stárnutí, které provází každého z nás, stalo plnohodnotným a aktivním obdobím života.

Národní zemědělské muzeum sídlí na Praze 7, u Letenských sadů a celé září mají senioři od 65 let i jejich doprovod vstup zdarma.