Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Turistické trasy třemi stoletími

15. 06. 2013 – 17. 11. 2013
Výstava v Národním zemědělském muzeu Praha zobrazující historii, současnost a budoucnost turistických map, cest a značení. od 15. června do 17. listopadu 2013 malý výstavní sál v 1. patře budovy NZM Praha, Kostelní 44, Praha 7 – Letná Výstava pořádaná u příležitosti 125 let existence Klubu českých turistů je rozdělena do tří časových pásem – historie, současnost a budoucnost.

Část o historii mapuje vývoj map od první Klaudyánovy mapy z roku 1518, přes vojenské mapování až k mapám v devadesátých letech dvacátého století. V této části jsou mj. popisy a ukázky map z dob vlády Marie Terezie, map po zavedení metrického systému po roce 1860, map z konce 19. století, první republiky, z padesátých a šedesátých let dvacátého století a dalších dochovaných map.

Část o současnosti popisuje vznik mapových podkladů, map a vznik a skládání jednotlivých vrstev. Dále je v této části ukázáno, jak vzniká nová turistická trasa, jak se udržuje a jak se maluje turistická značka. Je zde také popsán systém turistického značení v České republice a na videoklipech ukázána práce značkaře v terénu.

Část o budoucnosti představuje vývoj projektů Galileo, GNSS a GPS a ukazuje postup zpracování podkladů pro přenos signálů do mobilních telefonů od společnosti Seznam.cz. Dále tato část představuje možnosti certifikace tras v Evropě, popisuje současnou situaci v certifikaci tras v České republice a otevírá diskuzi na téma „Budoucnost – elektronické nebo papírové mapy“.

Turistické trasy třemi stoletími

Kontakty:

Ing. Jaroslav Krejzlík, vedoucí obchodních aktivit – Klub českých turistů, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2, tel.: 224 498 355, e-mail:krejzlík@kct.cz
Mgr. Lubomír Maršík, public relations/marketing – Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7, tel.: 220 308 382, e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz; www.nzm.cz.