Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Upozornění pro návštěvníky

NZM prožívá období „oživování“, které vedle realizace nových expozic přináší i řadu opatření, která Vás, naše návštěvníky, mohou částečně omezit. Tyto změny budou probíhat při návštěvnickém provozu a vedle zpřístupnění všech expozic přes hlavní i vedlejší schodiště nebude zajištěn v budově bezbariérový přístup, a to v období od 5. ledna do konce června 2017.

Jako poděkování za vaši toleranci jsme snížili vstupné:

vstupné 55,- (původně110,-) Kč pro dospělé 18 až 60 let,
vstupné 35,- (původně 70,-) Kč pro ostatní platící návštěvníky,
rodinné vstupné 100,- (původně 200,-) Kč.
Poplatky za služby průvodce/lektora budou po dobu úprav bezplatné.