Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Velikonoce v muzeu 7. 4. 2017

Pletení pomlázek, zdobení vajec voskovou reliéfní batikou, vyřezávání oveček s řezbářem, výroba píšťalek z vrbových prutů, výstava kraslic, vystoupení souboru Děcka ze Skoronic u Kyjova či výtvarné dílničky s lektory – to vše byly Velikonoce v muzeu.