Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Výstava „Eurorando 2011 – Voda ze střechy Evropy“

28. 06. 2012 – 26. 08. 2012

Dokumentární výstava „Eurorando 2011 – Voda ze střechy Evropy“ ukazuje fotografie a artefakty získané při akcích, které Klub českých turistů uspořádal v průběhu jednoho roku (v období mezi 11/2010 až 10/2011) v rámci české účasti na celoevropském setkání turistů Eurorando 2011.

Třetí setkání evropských turistů ve španělské Almerii a Granadě, Eurorando 2011, mělo hlavní ideové motto „Voda jako základ života“. Turistické kluby v celé Evropě měly v průběhu dvanácti měsíců uspořádat pochody k pramenům řek a potoků, ke studánkám, významným ústím řek atp., tam odebrat vodu, tuto vodu slít z jednotlivých povodí, pak z jednotlivých zemí a nakonec nalít slavnostně do kašny v historické Alhambře v Granadě. Klub českých turistů tuto akci uspořádal v ČR pod názvem „Voda ze střechy Evropy“, pod tímto názvem proběhlo celkem 176 akcí, rozložených po celém území naší republiky. Počtem akcí a celkovým počtem účastníků na nich jsme se stali jednoznačně nejúspěšnějšími organizátory v rámci evropského setkání. To všechno s fotografiemi, texty, dalšími dokumenty a artefakty při akcích pořízenými, resp. získanými, dokumentuje tato výstava.

Akce byla pořádána pod záštitou Ministerstva zemědělství České Republiky za přispění hlavního sponzora a. s. Veolia Voda a dalších sponzorů, státních podniků Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Vltavy, Povodí Moravy a Povodí Odry. Ti všichni se na výstavě budou nějakým různým způsobem rovněž prezentovat.

Výstava se uskuteční v Národním zemědělském muzeu Praha (Kostelní 44, Praha 7 – Letná) v části velkého sálu, ve kterém je umístěna sbírka historických traktorů „Jede traktor“. Bude zahájena dne 27. 6. 2012 a pro veřejnost otevřena od čtvrtka 28. 6. 2012 do neděle 26. 8. 2012, každý den s výjimkou pondělí, vždy od 9 do 17 hod..

Kontakty:

Ing. Mojmír Nováček, Klub českých turistů, Archeologická 2256/1, 155 00, Praha 5 – Lužiny, tel.: 251625 111, mob.: 736 754 095, e-mail: novacek@kct.cz, www.kct.cz

Mgr. Lubomír Maršík, Národní zemědělské muzeum Praha – public relations / marketing; Kostelní 44, 170 00 Praha 7 – Letná, tel: 233 376 012, fax: 233 372 561, e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 28. 6. 2012:

Klub českých turistů a Národní zemědělské muzeum otevřeli výstavu fotografií

Klub českých turistů a Národní zemědělské muzeum otevřeli ve středu 27. června večer výstavu fotografií z turistické akce Voda ze střechy Evropy, jako doprovodné akce celoevropského setkání turistů EURORANDO 2011. Výstava obsahuje 72 fotografie některých ze 168 akcí, které členové KČT pořádali od listopadu 2010 do července 2011 a jejichž motivem byl odběr vzorků vody z mnoha studánek, pramenů, potoků a řek. Tyto vzorky byly postupně slévány z oblastí povodí řek Vltavy, Labe, Moravy a Odry a na závěr byly slity do jednoho vzorku z České republiky „ze střechy Evropy“.

Delegace evropských turistických klubů pak přivezly vzorky svých vod na setkání EURORANDO v říjnu 2011 do španělské Granady, kde byly společně nality do kašny Carlose V. u paláce Alhambra. Evropští turisté tím vyzvedli význam vody v krajině.

Výstava fotografií je otevřena pro veřejnost od 28. 6. do 26. 8. 2012 vždy v úterý až neděli od 9 do 17 hodin v Národním zemědělském muzeu, Kostelní 44, Praha 7 – Letná.

Výstavu fotografií podpořilo Ministerstvo zemědělství, společnost Veolia Voda a.s. a státní podniky Povodí Vltavy, Povodí Ohře a Povodí Moravy.

Klub českých turistů je jedním z nejstarších českých spolků, v roce 2013 oslaví 125 let nepřetržité činnosti. Kromě pořádání turistických pochodů pro své členy i pro nejširší veřejnost, vydává KČT turistické mapy, udržuje síť turistického značení a pečuje o horské turistické chaty. Klub českých turistů podporují Lesy České republiky a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Ing. Mojmír Nováček, generální sekretář KČT, tel. 736 754 095, novacek@kct.cz
Foto: Jana Kadlecová, NZM