Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Výstava Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe

12. 03. 2010 – 12. 06. 2010, výstava prodloužena do 12. 6. 2010

Výstava byla připravena a prezentována v rámci tříletého česko-německého projektu Městského muzea v Deggendorfu (2007), Domu franckých dějin v Abenbergu (2008) a Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje (2009). Výstava vychází z původní německé verze realizované v Deggendorfu a je rozšířena a doplněna o část českých reálií. Národnímu zemědělskému muzeu Praha výstavu zapůjčilo Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje.

praha-knedlik-pozvankaVýstava se zaměřuje na prezentaci gastronomického fenoménu bavorské a české kuchyně — knedlíku — muzejními prostředky. Je zachycena historie tohoto pokrmu v českém i německém prostředí, zmíněny jsou i celoevropské souvislosti. Na předmětech je prezentováno kuchyňské vybavení potřebné pro výrobu knedlíků, knedlíky najdete v mnoha textech a na fotografiích, knedlíky se odrážejí v písních, v literatuře, v pohádkách či pověstech. Kuchyně s knedlíky všeho druhu je místem pohody a přátelství. Cílem výstavy je ukázat, že tento poklad nezná hranice, že je naším společným dědictvím, které nezná jazykové ani územní rozdíly. Výstava chce v nové rovině přispět ke vzájemnému poznávání obyvatelstva na obou stranách hranice. V Čechách i v Bavorsku je knedlík považován za národní poklad.

Doprovodný program k výstavě tvoří mj. ochutnávkové akce pro veřejnost, speciální program je připravován také pro školy. Součástí výstavy je i česko-německý katalog a také texty ve výstavě jsou dvojjazyčné.

Partneři: Svoboda – výroba domácích knedlíků s.r.o., Vitana a.s., Labeta a.s. a Natura a.s.

Mediální partneři: Český rozhlas 2 – Praha, Český rozhlas – Region, GASTRO Hotel, Myslivost, PRESSWEB, Revue 50plus, Svět potravin a Zemědělec.