Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Výstava Kouzlo historické techniky (IX.ročník) v NZM Praha

16. 04. 2015 – 14. 06. 2015
Ve spolupráci s ČVUT v Praze zahájí Národní zemědělské muzeum Praha na Letné již IX. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu „Architektura a stavitelství“ Katedry architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze. Výstava se uskuteční v prostorách stálé expozice „Jede traktor“ v sále ve sníženém přízemí ve dnech od 16. 4. do 14. 6. 2015.

Výstava Kouzlo historické techniky

 

Autoři – studenti zde již tradičně představí své práce, které vznikly přímo v expozicích a výstavách Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea v minulém roce. Jejich společným znakem je originální autorské vyjádření řady vystavených exponátů, v případě NZM Praha především traktorů i dalších zemědělských strojů a techniky.

Co u mladých tvůrců nejvíce překvapuje, je nápaditost, již poměrně dobré ovládnutí techniky kresby, a také snaha o věrné, detailní a precizní provedení. Nejlepší práce studentů ČVUT v Praze vystavené v předchozích letech již trvale zdobí některé muzejní expozice Národního zemědělského muzea v Praze i jeho mimopražských poboček.

Výstava - Kouzlo historické techniky