Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Výstava železničních modelů

18. 04. 2012 – 22. 04. 2012

Ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v Praze na Letné připravuje Klub železničních modelářů z Prahy 7 – Buben na dny 18. – 22. dubna 2012 výstavu modelového kolejiště ve velikosti HO a HOe.

Jedná se o modely s měřítkem zmenšení 1:87 a s běžným rozchodem modelových kolejí 16,5 mm. Součástí kolejiště bude i úzkorozchodná trať s modelovým rozchodem 9 mm. Kolejiště bude sestaveno z jednotlivých modulů s typovými čely, délka hlavní jednokolejné tratě dosáhne téměř 50 metrů, navazující úzkorozchodná trať bude dlouhá 15 metrů. Hlavní trať bude ukončena vratnými smyčkami a budou se na ní nacházet dvě mezilehlé železniční stanice a větší depo s točnou. Úzkorozchodná trať bude kombinací klasické úzkokolejné tratě ČSD s rozchodem 760 mm a lomové dráhy, zde se budou nacházet též dvě železniční stanice a areál kamenolomu.

Na kolejišti bude umístěno mnoho různých vlakových souprav, které budou střídavě v provozu a v průběhu výstavy budou postupně obměňovány. Návštěvníkům výstavy se představí zejména modely vozidel bývalých ČSD z období od roku 1930 do roku 1990, k vidění budou typické české vlakové soupravy od lokálky přes rychlík až po těžký nákladní vlak. Provoz bude převážně zajišťován modely parních a motorových lokomotiv a modely motorových vozů a jednotek. Hlavní jednokolejná trať včetně železničních stanic je vybavena zjednodušeným zabezpečovacím zařízením, funkční návěstní soustavou a provoz je obdobně jako na skutečné železnici řízen výpravčími.

Výstava se bude konat v budově Národního zemědělského muzea Praha (Kostelní 44, Praha 7 – Letná) v novém sále ve 3. patře od 18. do 22. dubna 2012 a bude přístupná všem zájemcům ve výše uvedených dnech vždy od 9 do 17 hodin.

Na výstavu Vás srdečně zvou železniční modeláři (moduláři) z Prahy 7 – Buben a Národní zemědělské muzeum Praha !

Ke stažení:

Kontakty:

Zdeněk Pacholík, , SUDOP PRAHA a.s., e-mail: zdenek.pacholik@sudop.cz; tel. 605 229 013
Mgr. Lubomír Maršík, Národní zemědělské muzeum Praha – public relations / marketing; Kostelní 44, 170 00 Praha 7 – Letná, tel: 233 376 012, fax: 233 372 561, e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz