Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Za tajemstvím čisté vody

Výstavu oceněných dětských kreseb ze soutěže Ministerstva zemědělství vyhlášené ke Světovému dni vody můžete zhlédnout od 13. července do 30. září 2017.

Voda je základní podmínkou pro existenci života na Zemi. Lidé vodu denně využívají jak pro osobní, tak pracovní činnosti. Téměř žádná lidská aktivita se bez vody neobejde. Vodu potřebují zemědělci, lidé pracující v průmyslu, v dopravě i ve službách. Nezbytným výsledkem používání vody je vznik tzv. odpadní vody.

 

Do soutěže se zapojilo více než 1000 dětí ze 140 škol z celé České republiky a s jejich nejlepšími pracemi se můžete setkat na výstavě v našem muzeu.