Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Život a dílo prof. Ing. et Ing. h. c. Josefa Hromase, CSc. – PRODLOUŽENO do 21.4.2015

29. 01. 2015 – 21. 04. 2015
výstava konaná u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin – od 29. 1. do 21. 4. 2015 (ve velkém sále – východ v 1. patře) Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. (24. 1. 1935 – 12. 6. 2012)

 

 

od 29. 1. do 21. 4. 2015 (ve velkém sále – východ v 1. patře)

Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. (24. 1. 1935 – 12. 6. 2012)

Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. byl jednou z nejvýraznějších osobností současné
české myslivosti, které zasvětil celý svůj život. Po maturitě na Střední lesnické
škole v Hranicích (1955) vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (1960), kde po absolvování vojenské služby působil jako odborný asistent. V r. 1981 byl jmenován docentem a v r. 1990 profesorem. Byl aktivní v Českém mysliveckém svazu (od r. 1983 člen ústředního výboru), později v Českomoravské myslivecké jednotě (v letech 1990–2005 předseda, od r. 2006 čestný předseda), ale též v mezinárodních institucích (např. místopředseda Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře v letech 1991-1993). Velmi bohatá je jeho publikační činnost. Navzdory pracovnímu vytížení nezapomínal na praktickou myslivost. Rád lovil a po lovu dokázal posedět s přáteli a bavit celou společnost anekdotami a historkami spojenými s myslivostí. Tak si ho budou pamatovat nejen jeho studenti, ale i myslivci z honiteb po celé republice.

Výstavu věnovanou životu a dílu prof. Ing. Josefa Hromase, CSc. k jeho nedožitým 80. narozeninám pro NZM Praha připravila a zapůjčila společnost SILVAJAGD Brno, kurátorem výstavy je Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil. Partnery výstavy jsou Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy university Brno, Česká technologická platforma lesního hospodářství, BVV – Veletrhy Brno, Českomoravská myslivecká jednota, Myslivecká nadace prof. J. Hromase a Expal s.r.o.
x x x

Kontakt:
Mgr. Lubomír Maršík,public relations/marketing
Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7, Česká republika
Tel.: +420 220 308 382, +420 602 932 578; e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz ; www.nzm.cz