Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 44, 170 00 Praha 7
e-mail: nzm.praha@nzm.cz
www: http://www.nzm.cz/
spojovatel: 220 308 200
pokladna: 220 308 111

Bankovní spojení:
Česká národní banka – č. účtu: 2837111 / 0710
IČO: 75075741
DIČ: CZ 75075741
Datová schránka: q4fgwym

Podatelna:
pondělí – čtvrtek    9.00 – 11.30; 12.00 – 15.00 hodin
pátek      9.00 – 11.30; 12.00 – 14.00 hodin

 

Sekretariát generálního ředitele NZM

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D. – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322
Bc. Hana Formánková – sekretářka GŘ, tel. 220 308 247

 

Sekce prezentace a pobočky Praha

Ing. Jiří Houdek – náměstek generálního ředitele NZM, ředitel pobočky Praha, tel. 220 308 375, 724 996 626
Bc. Adam Tesař – programový manažer, asistent, tel. 220 308 375, 606 035 248
Ing. Tomáš Kubeš – manažer expozic, tel. 220 308 172, 773 789 838

 

Oddělení prezentace

Jana Kadlecová – vedoucí oddělení prezentace a komunikace, tel. 220 308 328, 602 635 915
MgA. Kateřina Závodová – výtvarnice, tel. 220 308 328

 

Oddělení provozně-investiční

Ing. arch. Jana Valešová – vedoucí provozního oddělení, správa budovy, pronájmy prostor, tel. 220 308 393, 727 827 608
Lenka Riessnerová – asistentka, tel. 777 457 043
Ing. Pavel Filipovský – investiční referent, tel. 220 308 331, 775 880 928
Bc. Lukáš Petrán – správce budovy, tel. 220 308 163, 773 780 698
Martin Chrenčík – technický pracovník a provozář, tel.: 770 136 046

 

Oddělení produkční

Ing. Linda Dolečková – vedoucí oddělení, tel. 220 308 136, 770 102 625
Jana Jandová – produkce, PR, styk s veřejností, tel. 220 308 172,  773 451 013
Bc. Magdaléna Kořenská – manažer expozice gastronomické studio a dětská gastronomická herna, tel. 220 308 329
Pavla Kořenská – pokladní
Mgr. Jan Malý – pokladní, lektor, tel. 220 308 329
Ing. Květa Syslová – pokladní, lektor

 

Sekce evropských dotací a stavebních investic

Ing. Zdeněk Vích, CSc. – náměstek generálního ředitele, tel. 220 308 239, 724 104 226

 

Oddělení evropských dotací a stavebních investic

Ing. Jan Poláček – vedoucí oddělení, tel. 220 308 305, 775 880 927
Ing. Petr Schůt – finanční manažer projektů IROP, 777 363 278
Dana Havelková – administrátorka projektu IROP, tel. 220 308 305
Mgr. Marie Víchová – administrátorka projektu IROP, tel. 601 356 192
Tibor Rusnák – stavební technik, tel. 724 073 792

 

Sekce muzeologie, vědy a výzkumu

Mgr. Antonín Šimčík – náměstek generálního ředitele, tel. 220 308 376,  702 137 237

 

Oddělení muzeologie

Mgr. Lucie Kubásková (profil) – vedoucí oddělení muzeologie, tel. 220 308 171, 702 139 590
Bc. Jana Jakubská (profil) – kurátorka sbírky archiv, tel. 220 308 161
Mgr. Ondřej Burian – kurátor fotoarchivu a podsbírek gastronomie, tel. 220 308 382
Ing. Petr Fencl (profil) – kurátor mapové sbírky a plánové dokumentace, tel. 731 190 477
Jana Kalášková – asistentka oddělení muzeologie, tel. 220 308 171

Badatelské návštěvy po předchozí dohodě.

 

Oddělení vědy a výzkumu

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D. (profil) – vedoucí oddělení vědy a výzkumu, tel. 702 170 355
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. – koordinační a projektový vědecko-výzkumný pracovník a projektový manažer
Ing. Zdeněk Novák – hlavní řešitel NAKI, tel. 724 720 720
ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. (profil) – vědeckovýzkumná pracovnice, tel. 724 550 900

 

Sekce Odbor správní

Mgr. Antonín Juriga – vedoucí odboru, tel. 220 308 391, 725 938 653

 

Sekretariát generálního ředitele NZM

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D. – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322, 778 880 633
Bc. Hana Formánková – odborná asistentka, tel. 220 308 322, 770 147 344

 

Oddělení pro veřejné zakázky a ICT

Mgr. Antonín Juriga – pověřený řízením oddělení, tel. 220 308 391, 725 938 653
Ing. Roman Kuruc – veřejné zakázky, tel. 220 308 392, 601 323 728
Václav Šeferna – veřejné zakázky, tel. 220 308 392,  778 772 335
Mgr. Jan Česák – právník, tel. 770 125 595
Mgr. Marek Slančík – IT, správa sítě, tel. 220 308 226, mobil: 778 779 896
Vladimír Ondrák – IT, správa sítě, tel. 220 308 226, mobil: 770 102 581
MgA. Zuzana Rafajová – odborná asistentka, tel. 220 308 392

 

Oddělení ekonomiky a účetnictví

Ing. Dita Drozdová – vedoucí oddělení, personalistka, tel. 220 308 461, 607 093 334
Bc. Hana Kabíčková – personalistka, tel. 220 308 461
Alena Dubová – hlavní účetní, tel. 220 308 159, 776 438 874
Pavla Heřmanová – rozpočet, tel. 220 308 240, 773 451 014
Drahoslava Beránková – finanční účetní, tel. 220 308 150
Mgr. Jana Kubelková – majetková účetní, tel. 220 308 248

 

Oddělení marketingově-obchodní

Bc. Lenka Martinková – vedoucí oddělení marketingově-obchodního, tel. 773 451 012
Markéta Ševčíková – mediální prezentace a PR, tel. 773 451 011

 

Generální ředitel NZM

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. (profil) – generální ředitel NZM, tel. 727 942 236

 

Kontrolor

Libor Pololáník – 725 927 424