Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 44, 170 00 Praha 7
e-mail: nzm.praha@nzm.cz
www: http://www.nzm.cz/
spojovatel: 220 308 200
pokladna: 220 308 111

Bankovní spojení:
Česká národní banka – č. účtu: 2837111 / 0710
IČO: 75075741
DIČ: CZ 75075741
Datová schránka: q4fgwym

Podatelna:
pondělí – čtvrtek    9.00 – 11.30; 12.00 – 15.00 hodin
pátek      9.00 – 11.30; 12.00 – 14.00 hodin

 

Sekretariát generálního ředitele NZM

Mgr. Marie Víchová – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322,  601 356 192
Gabriela Mikulová – sekretářka GŘ, tel. 220 308 322

Lenka Martinková –  marketing, tel. 773 451 012
Markéta Lazarová – marketing, tel. 773 451 011

 

Sekce prezentace a pobočky Praha

Ing. Jiří Houdek – náměstek generálního ředitele NZM, ředitel pobočky Praha, tel. 220 308 375,  724 996 626
Bc. Adam Tesař – programový manažer, asistent, tel. 220 308 375, 606 035 248
Ing. Tomáš Kubeš – manažer expozic, tel. 220 308 172, 773 789 838

Oddělení prezentace

Jana Kadlecová – vedoucí oddělení prezentace a komunikace, tel. 220 308 328, 602 635 915
MgA. Kateřina Závodová – výtvarnice, tel. 220 308 328

Oddělení provozně-investiční

Ing. arch. Jana Valešová – vedoucí provozního oddělení, správa budovy, pronájmy prostor, tel. 220 308 393, 727 827 608
Ing. Pavel Filipovský – investiční referent, tel. 220 308 331, 775 880 928
Bc. Lukáš Petrán – správce budovy, tel. 220 308 163, 773 780 698
Václav Hugr – technik, tel. 737 013 886

Oddělení produkce

Ing. Linda Dolečková – vedoucí oddělení, tel. 220 308 136, 770 102 625
Jana Jandová – produkce, PR, styk s veřejností, tel. 220 308 172,  773 451 013
Mgr. Jan Malý – lektor – tel. 220 308 329
Bc. Magdaléna Kořenská – lektor – tel. 220 308 329

 

Sekce muzeologie, vědy a výzkumu

Mgr. Antonín Šimčík – náměstek generálního ředitele, tel. 220 308 376,  702 137 237

Oddělení muzeologie

Mgr. Lucie Kubásková (profil) – vedoucí oddělení muzeologie, tel. 220 308 171, 702 139 590
Bc. Jana Jakubská (profil) – kurátorka sbírkových fondů, tel. 220 308 161
Mgr. Ondřej Burian – kurátor fotoarchivu a podsbírek gastronomie, tel. 220 308 382
Ing. Petr Fencl (profil) – kurátor mapové sbírky a plánové dokumentace, tel. 731 190 477
Jana Kalášková – asistentka oddělení muzeologie, tel. 220 308 171

Badatelské návštěvy po předchozí dohodě.

Oddělení vědy a výzkumu

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D. (profil) – vedoucí oddělení vědy a výzkumu, tel. 702 170 355
Ing. Zdeněk Novák – hlavní řešitel NAKI, tel. 724 720 720
ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. (profil) – vědeckovýzkumná pracovnice, tel. 724 550 900

Odbor správní

Mgr. Antonín Juriga – vedoucí odboru, tel. 220 308 391, 725 938 653

Sekretariát generálního ředitele NZM

Mgr. Marie Víchová – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322,  601 356 192
Gabriela Mikulová – sekretářka GŘ, tel. 220 308 322

Referát marketingově-obchodní

Lenka Martinková –  marketing, tel. 773 451 012
Markéta Lazarová – marketing, tel. 773 451 011

Oddělení ekonomiky a účetnictví

Ing. Dita Drozdová – vedoucí oddělení, personalistka, tel. 220 308 461, 607 093 334
Bc. Hana Kabíčková  – personalistka, tel. 220 308 461
Kateřina Svobodová – hlavní účetní, tel. 220 308 159
Pavla Heřmanová – tel. 220 308 322, 773 451 014
Drahoslava Beránková – finanční účetní, tel. 220 308 150
Mgr. Jana Kubelková – majetková účetní, tel. 220 308 248

 Oddělení pro veřejné zakázky a ICT

Mgr. Antonín Juriga – pověřený řízením, tel. 220 308 391, 725 938 653
Ing. Roman Kuruc – tel. 220 308 392, 601 323 728
Václav Šeferna – tel. 220 308 392,  778 772 335
Mgr. Marek Slančík – IT, správa sítě, tel. 220 308 226, mobil: 778 779 896
Vladimír Ondrák– IT, správa sítě, tel. 220 308 226, mobil: 770 102 581
MgA. Zuzana Rafajová – tel. 220 308 392
Bc. Hana Formánková – tel.: 220 308 392

 

Sekce evropských dotací a stavebních investic

Ing. Zdeněk Vích, CSc. – náměstek generálního ředitele, tel. 220 308 239, 724 104 226

Oddělení evropských dotací a stavebních investic

Ing. Jan Poláček – vedoucí oddělení, tel. 220 308 305, 775 880 927

Generální ředitel NZM

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. (profil) – generální ředitel NZM, tel. 727 942 236