Národní zemědělské muzeum - Praha

Národní zemědělské muzeum

Pro školy

myslivecek
Myslivost
Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, oboru s tradicí, kde role člověka byla vždy zásadní. Představuje profesi, v níž je důležitá etika, morálka lidí, též jako obor  hospodářsky přínosný, schopný produkce kvalitních potravin. Zážitkovým i edukačním způsobem zprostředkovává historii myslivosti, povinnosti i privilegia mysliveckého stavu, průběh mysliveckého roku a další oborové informace. […]
rybky
Rybářství
Expozice přibližuje historii rybníkářství v naší zemi, popisuje vznik a funkce rybníků a ukazuje moderní sportovní rybaření i rybolov – jeden z nejstarších způsobů obživy lidstva. Expozice představuje samozřejmě také obyvatele našich vod a jejich okolí. Nechybí ani živé sladkovodní ryby ve dvou velkých akváriích. Expozice rybářství je velmi moderní a interaktivní, můžete si v ní mimo […]
ustr pro skoly
Ojedinělá nabídka pro školy – komentované prohlídky výstavy Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu
Velmi úspěšná výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, byla prodloužena do 30. června 2017. V měsících únoru – červnu muzeum nabízí prohlídky této výstavy s odborným výkladem. Komentované prohlídky jsou vhodné zejména pro školní skupiny. Lektor (student doktorského studia Univerzity Karlovy v Praze, obor historie) přiblíží […]
recykles_nahleda
“recykLES” – příběhy lesních světů
Umělecký spolek “mamapapa” otevřel 17. června 2016 pro veřejnost pokračování úspěšné série zážitkových výstav s lesní tématikou. Návštěvníci prožijí cestu lesními světy, uprostřed za(s)taveného času se malým lesním rokem dostanou k jádru a základu všech lesů. A až v lesním orloji zazní zvuky lesních semínek, padajících z úrodné koruny bájného stromu, vypraví se s vypravěči […]
traktory-3
Jede traktor
Lektorský program expozice Jede traktor představuje mladším i starším žákům historii tohoto již dnes neodmyslitelného pomocníka zemědělce. Účastníci programu se dozvědí nejen zajímavosti z historie strojů, které tvoří základ naší rozsáhlé sbírky, ale dozví se též, jak nepostradatelný je traktor na polích v průběhu celého roku. Každý si také může vyzkoušet, jaké je to sedět za volantem […]