Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Přednášky

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Vás zvou na konferenci pořádanou v rámci projektu NAKI DF13P01OVV003 – Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky, která Číst více